نمونه کارها دسته: دوربین های نظارتی، امور برق و نورپردازی

برق کشی صنعتی

معدن گل و گهر سیرجان

امور پسیو شبکه

بانک انصار شریعتی کرمان